Absolventi

Liepājas 8.vidusskolu beigušie absolventi un viņu klases audzinātāji

1988./1989.m.g. Nikolajs Anatoļjevs (foto) (absolventu saraksts)

1990./1991.m.g. Jeļena Dudko (foto) (absolventu saraksts)

1991./1992.mg. Andrejs Beļakovs (foto) (absolventu saraksts)

1993./1994.m.g. Jeļena Dudko (foto) (absolventu saraksts)

1994./1995.m.g. Andrejs Beļakovs (foto) (absolventu saraksts)

1995./1996.m.g. Valentīna Keļmanzone (foto) (absolventu saraksts)

2000./2001.m.g. Ilze Kaprano (foto) (absolventu saraksts)

2000./2001.m.g. Anželika Vilsone (foto) (absolventu saraksts)

2001./2002.m.g. Jeļena Dudko (12.c) (foto) (absolventu saraksts)

2001./2002.m.g. Jeļena Dudko (12.b) (foto) (absolventu saraksts)

2001./2002.m.g. Sandra Janaite (foto) (absolventu saraksts)

2002./2003.m.g. Dace Balode (foto) (absolventu saraksts)

2003./2004.m.g. Anželika Vilsone (foto) (absolventu saraksts)

2003./2004.m.g. Antonija Ķipste (foto) (absolventu saraksts)

2004./2005.m.g. Jeļena Dudko (foto) (absolventu saraksts)

2004./2005.m.g. Sandra Janaite (foto) (absolventu saraksts)

2005./2006.m.g. Jānis Rudzītis (foto) (absolventu saraksts)

2005./2006.m.g. Andris Dzenis (foto) (absolventu saraksts)

2005./2006.m.g. Diāna Bugaja (foto) (absolventu saraksts)

2005./2006.m.g. Irina Ponomarjova (foto) (absolventu saraksts)

2006./2007.m.g. Natālija Ušakova (foto) (absolventu saraksts)

2006./2007.m.g. Anželika Vilsone (foto) (absolventu saraksts)

2007./2008.m.g. Dace Balode (foto) (absolventu saraksts)

2007./2008.m.g. Jeļena Dudko (foto) (absolventu saraksts)

2007./2008.m.g. Jānis Rudzītis (foto) (absolventu saraksts)

2008./2009.m.g. Vija Strazda (foto) (absolventu saraksts)

2008./2009.m.g. Diāna Bugaja (foto) (absolventu saraksts)

2009./2010.m.g. Vija Strazda (foto) (absolventu saraksts)

2009./2010.m.g. Ilze Āboliņa (foto) (absolventu saraksts)

2009./2010.m.g. Anželika Vilsone (foto) (absolventu saraksts)

2010./2011.m.g. Jānis Rudzītis (foto) (absolventu saraksts)

2010./2011.m.g. Irina Rozentāle (foto) (absolventu saraksts)

2011./2012.m.g. Velta Siliņa (foto) (absolventu saraksts)

2011./2012.m.g. Anna Tomase (foto) (absolventu saraksts)

2012./2013.m.g. Dana Liepa (foto) (absolventu saraksts)

2012./2013.m.g. Diāna Bugaja (foto) (absolventu saraksts)

2013./2014.m.g. Signe Petrevica (foto) (absolventu saraksts)

2013./2014.m.g. Jeļena Dudko (foto) (absolventu saraksts)

2014./2015.m.g. Jānis Rudzītis (foto) (absolventu saraksts)

2015./2016.m.g. Dace Balode (foto) (absolventu saraksts)

2015./2016.m.g. Kristīne Ķipste (foto) (absolventu saraksts)

2016./2017.m.g. Evita Auniņa (foto) (absolventu saraksts)