1. A

Klase 1. a klase
Diena St.\kab. Priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Latviešu valoda 104. I.Zomerfelde
2. Latviešu valoda 104. I.Zomerfelde
3. Matemātika 104. I.Zomerfelde
4. Sociālās zinības 104. I.Zomerfelde
5. Sports N.Lagzdiņš
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Latviešu valoda 104. I.Zomerfelde
2. Latviešu valoda 104. I.Zomerfelde
3. Matemātika 104. I.Zomerfelde
4. Mūzika 229. I.Āboliņa
5. Angļu valoda 104. I.Zomerfelde
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Latviešu valoda 104. I.Zomerfelde
2. Latviešu valoda 104. I.Zomerfelde
3. Sports N.Lagzdiņš
4. Vizuālā māksla 104. I.Zomerfelde
5. Vizuālā māksla 104. I.Zomerfelde
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātika 104. I.Zomerfelde
2. Dabaszinības 104. I.Zomerfelde
3. Mūzika 229. I.Āboliņa
4. Dabaszinības 104. I.Zomerfelde
5. Klases stunda 104. I.Zomerfelde
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Ētika/Kristīgā mācība 104. I.Zomerfelde/E.Čirkše
2. Matemātika 104. I.Zomerfelde
3. Mājturība un tehnoloģijas 104. I.Zomerfelde
4.
5.
6.
7.