1. C

Klase 1. c klase
Diena St.\kab. Priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Latviešu valoda un literatūra 305. K.Ķipste
2. Matemātika 305. D.Osadčuka
3. Mazākumtautību valoda (krievu) 305. D.Osadčuka
4. Dabaszinības 305. D.Osadčuka
5. Sports J.Dudko
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Matemātika 305. D.Osadčuka
2. Latviešu valoda un literatūra 305. K.Ķipste
3. Ētika 305. D.Osadčuka
4. Mazākumtautību valoda (krievu) 305. D.Osadčuka
5. Dabaszinības 305. J.Dudko
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Latviešu valoda un literatūra 305. K.Ķipste
2. Matemātika 305. D.Osadčuka
3. Sports J.Dudko
4. Mazākumtautību valoda (krievu) 305. D.Osadčuka
5. Sociālās zinības 305. D.Osadčuka
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Mūzika 229. L.Gonohina
2. Matemātika 305. D.Osadčuka
3. Latviešu valoda un literatūra 305. K.Ķipste
4. Mājturība un tehnoloģijas 305. D.Osadčuka
5. Klases stunda 305. D.Osadčuka
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Krievu valoda 305. D.Osadčuka
2. Angļu valoda 211. M.Kazakova
3. Vizuālā māksla 305. D.Osadčuka
4.
5.
6.
7.