Stundu saraksts

1. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
1. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
1. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
2. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
2. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
2. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
3. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
3. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
3. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
4. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
4. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
4. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)

5. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
5. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
5. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
6. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
6. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
6. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
7. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
7. B Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
8. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
8. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
8. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
9. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
9. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
9. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
9. D Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)

10. A Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
11. A Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
12. A Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)