Publiskie iepirkumi

Izsludinam:

Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumu

“Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Liepājas 8.vidusskolā”

Identifikācijas numurs: LIEP8VSK 2014/1

Kontaktpersona: Jevgēnija Mickēviča tālr.63484369

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2014. līdz plkst.12:00

(Pielikumā nolikums)


Konkursa uzvarētājs: SIA “Zālītes A” Reģ.nr.42103014967, Upes iela 27, Grobiņa, LV 3430

Līgums tiks noslēgts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.