Drošības jautājumi

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA

Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā

Materiālu savā darbā var izmantot, lai sekmētu skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes drošības noteikumiem, kā arī rosinātu skolēnus iegūtās zināšanas izmantot praksē, piedaloties ceļu satiksmē. Materiālā ietvertas skolēniem apgūstamās tēmas 1.-9.klasē, norādīti mācību mērķi un uzdevumi, sniegts jēdzienu skaidrojums un informācija par katru konkrēto tēmu, kā arī iekļauti daudzpusīgi uzdevumu piemēri skolēniem tēmas apguvei. Uzdevumi tulkoti arī krievu valodā. Materiāla autores ir Valda Kjaspere un Dace Lāma. Materiāla sagatavošanu un izdošanu ir atbalstījusi biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (turpmāk – LTAB). Materiāls finansēts no apdrošināšanas līdzekļiem, ko saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu apdrošinātāji ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai ieskaita LTAB kontā. ISEC izsaka pateicību Ceļu satiksmes drošības padomei par atbalstu materiāla sagatavošanā, kā arī ceļu satiksmes drošības direkcijai un A/s “Latvijas dzelzceļš” par sniegto daudzpusīgo informāciju.

<< 1.klase
<< 2.klase
<< 3.klase
<< 4.klase
<< 5.klase
<< 6.klase
<< 7.klase
<< 8.klase
<< 9.klase
<< Pārbaudes darba piemērs

<< Ceļu satiksmes drošība (Metodiskie ieteikumi sākumskolai)

<< Drošības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā

<< Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4. klasē klases stundās

www.visc.gov.lv

ELEKTRODROŠĪBA

Materiāli no www.latvenergo.lv

Datorspēles
Filmas “Lai dzīvo bērni”
Lai dzīvo bērni (2014)
Muzikālās pasakas
www.zibo.lv
Konkurss “Experiments”
Muzikālais klips “Elektrība ir īsta!”
Grāmata “Zini elektrību”

 

<< Energoizglītība. Nākamo enerģijas patērētāju apmācība

www.visc.gov.lv

UGUNSDROŠĪBA

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvā videofilmu un metodisko materiālu par drošības jautājumiem. Filma uzņemta, īstenojot Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu “Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana”. Video materiāls īpaši paredzēts bērniem un pusaudžiem. Filma sastāv no 4 daļām – 15 minūšu garām filmiņām par drošības jautājumiem katrā no gadalaikiem. Turpmāk tā tiks izplatīta skolās, kā arī demonstrēta ugunsdzēsēju daļās un dažādos ar drošību saistītos pasākumos.

Filmas “Bīstamā robeža” video:

<< metodiskais materiāls par drošības jautājumiem

<< Ziemassvētku salūts
<< Bīstamā Peldvieta
<< Pavasara Ķibeles
<< Ugunsgrēks

DROŠA GĀZES LIETOŠANA

<< Informatīvie materiāli par gāzes lietošanu un drošību

Aktuālais drošības jomā

Pirma palidziba
Instrukcija rīcībai nelaimes gadījumā

Dūmu detektori būs obligāti

Ugunsgrēkos bojāgājušo skaita ziņā Latvija ierindojas Eiropas melnās statistikas augšgalā. Šogad ugunsnelaimēs bojā gājuši jau 92 cilvēki. Pērn – 104.
smokeLai samazinātu upuru skaitu ugunsgrēkos, Iekšlietu ministrijā izstrādāti jauni Ugunsdrošības noteikumi. Pēc diviem gadiem visās dzīvojamās telpās obligāti būs jābūt dūmu detektoram.

<< plašāk skatiet šeit


Noderīgas adreses

NAPO

Filmas par NAPO
(izmantošana izglītības procesā)

 izglitiba_VISCVĒRTĪBIZGLĪTĪBA
(mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām)


Isi stasti drosai

ĪSI STĀSTI DROŠAI DIENAI
(jauniešu spēle)