Neklātiene/tālmācība

INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU

  • Iesniegumu par uzņemšanu var aizpildīt skolas kancelejā katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 vai nosūtīt elektroniski 8vsk@liepaja.edu.lv

Iesnieguma veidlapu var lejuplādēt šeit.

  • Izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, iesniegumu aizpilda kāds no vecākiem vai likumiskais pārstāvis.
  • Iesniedzot dokumentus uzņemšanai skolā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Iesniedzamie dokumenti 10.-12.klasē:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
  • medicīnas karte (veidlapa nr.026/u) vai medicīnas izziņa (veidlapa nr.027/u)
  • Stājoties 11.vai 12.klasē, nepieciešams papildus iesniegt dokumentus, kas apliecina iepriekš apgūto vidējās izglītības saturu un apjomu (liecība/ sekmju izraksts)

 

Tālrunis informācijai: 63484369