Dienas maiņas programmas stundu saraksts

 

1. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
1. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
2. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
3. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
3. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
3. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)

 

4. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
4. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
4. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
5. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
5. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
5. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
6. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
6. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
6. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
7. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
7. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
7. C Pamatizglītības programma (kods 21011111)
8. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
8. B Pamatizglītības programma (kods 21011111)
8. C Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
8. D Pamatizglītības programma (kods 23011112 )
9. A Pamatizglītības programma (kods 21011111)
9. B Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
9. C Pamatizglītības programma (kods 21011111)
9. D Pamatizglītības programma (kods 23011112 )

 

10. A Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31016011 )
11. A Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
12. A Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)