Dienas maiņas programmas stundu saraksts

1.A 2.A 3.A 3.B 4.A
5.A 5.B 6.A 6.B 6.C
7.A 7.B 7.C 8.A 8.B
8.C 9A 9.B 9.C 10.A
11.A 12.A