PuMPuRS 19./20. m.g.

PuMPuRS

Atbalsts ārkārtas situācijas laikā

Ārkārtas situācijas laikā attālināti notiek konsultācijas un atbalsta sniegšana arī ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”. Atbalstu saņem 14 skolēni, atbalstu sniedz 5 skolotāji. Atbalsts tiek sniegts un konsultācijas tiek organizētas pēc šo skolēnu pieprasījuma.

2019./2020.m.g. 1.semestrī atbalstu saņēma 27 skolēni, bet 2.semestrī – 38 skolēni.