PuMPuRS 19./20. m.g.

PuMPuRS

Jau otro mācību gadu Liepājas 8.vidusskolā tiek realizēts ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura ietvaros skolēni saņem individuālu atbalstu, tādējādi samazinot risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Lielākoties skolēni saņem atbalstu konsultācijās noteikta mācību priekšmeta apguvei.

2019./2020.mācību gada 1.semestrī individuāls atbalsts tiks sniegts 50 skolēniem.