11. K klases stundu saraksts

Diena Laiks   11.K klase
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena   0.      
16.00-16.40 1.      
16.45-17.25 2. Ķīmija/ – 219. I.Yarkina
17.25-18.05 3. Ķīmija/ – 219. I.Yarkina
18.15-18.55 4. Kulturoloģija 124. I.Grundmane
18.55-19.35 5. Kulturoloģija 124. I.Grundmane
19.40-20.20 6. Bioloģija/Fizika 320./325. N.Ušakova/N.Knitners
20.20-21.00 7. Bioloģija/Fizika 320./325. N.Ušakova/N.Knitners
  8.      
Otrdiena   0.      
16.00-16.40 1.      
16.45-17.25 2. Literatūra 122. A.Dzintare
17.25-18.05 3. Ekonomika 121. N.Jurčenko
18.15-18.55 4. Matemātika 118. S.Yugina
18.55-19.35 5. Matemātika 118. S.Yugina
19.40-20.20 6. Angļu valoda 124. I.Birziņa
20.20-21.00 7. Angļu valoda 124. I.Birziņa
  8.      
Trešdiena   0.      
16.00-16.40 1. Klases st. 119. G.Zara
16.45-17.25 2. Latvijas un pasaules vēsture/ Ģeogrāfija 119. G.Zara
17.25-18.05 3. Latvijas un pasaules vēsture/ Ģeogrāfija 119. G.Zara
18.15-18.55 4. Latviešu valoda 122. A.Dzintare
18.55-19.35 5. Latviešu valoda 122. A.Dzintare
19.40-20.20 6. Mazākumtautību valoda un literatūra 123. S.Kuprjašova
20.20-21.00 7. Mazākumtautību valoda un literatūra 123. S.Kuprjašova
  8.      
Ceturtdiena   0.      
  1.      
  2.      
  3.      
  4.      
  5.      
  6.      
  7.      
  8.      
Piektdiena   0.      
  1.      
  2.      
  3.      
  4.      
  5.      
  6.      
  7.