Vakara maiņa/Neklātiene

Piedāvājam šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (kods 23011112)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013) – neklātiene
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011023) – neklātiene