Neklātiene

Piedāvājam šādas izglītības programmas:

 

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013) – neklātiene
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011023) – neklātiene