Tālmācība

Piedāvājam šādas izglītības programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011014) – tālmācība
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011024) – tālmācība