6. B klases stundu saraksts

Diena 6.b klase
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.      
1.      
2. Angļu valoda 214. I.Zorģe
3. Literatūra 313. D.Balode
4. Sports   M.Mickus
5. Informātika 222. A.Juzups
6. Mājturība un tehnoloģijas/Jūras zinības 207./P74/ 311. A.Hasnere/J.Rudzītis/ J.Vārdiņš
7. Mājturība un tehnoloģijas/Jūras zinības 207./P74/ 311. A.Hasnere/J.Rudzītis/ J.Vārdiņš
8.      
Otrdiena 0.      
1. Sports   M.Mickus
2. Krievu valoda 215. J.Kirjuhina
3. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
4. Matemātika 314. S.Janaite
5. Latviešu valoda 313. D.Balode
6.  – – – – – -/Sports (baseins)   Ā. Strautiņa
7.      
8.      
Trešdiena 0.      
1. Angļu valoda 214. I.Zorģe
2. Literatūra 313. D.Balode
3. Latviešu valoda 313. D.Balode
4. Mūzika/ Mājturība un tehnoloģijas 229./221./ P74 I.Āboliņa/I.Vasiļjeva/ J.Rudzītis
5. Vizuālā māksla 318. A.Vilsone
6. Matemātika 314. S.Janaite
7. Sociālās zinības/ – – – –  207. A.Hasnere
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Matemātika 314. S.Janaite
2. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
3. Krievu valoda 215. J.Kirjuhina
4. Angļu valoda 214. I.Zorģe
5. Klases  stunda 229. I.Āboliņa
6. Mūzika 229. I.Āboliņa
7. Matemātika 314. S.Janaite
8.      
Piektdiena 0.      
1. Latviešu valoda 313. D.Balode
2. Latvijas vēsture 111. V.Siliņa
3. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
4. Matemātika 314. S.Janaite
5. Latviešu valoda 313. D.Balode
6. Pasaules vēsture 111. V.Siliņa
7.