8. A klases stundu saraksts

Diena 8.a klase
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.      
1. Angļu valoda 214. I.Zorģe
2. Bioloģija 219. S.Getiņa
3. Ģeogrāfija 323. A.Kuzņecova
4. Matemātika 314. S.Janaite
5. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
6. Pasaules vēsture 111. V.Siliņa
7.      
8.      
Otrdiena 0. Angļu valoda  214. I.Zorģe
1. Latviešu valoda 313. D.Balode
2. Latviešu valoda 313. D.Balode
3. Krievu valoda 213. J.Kirjuhina
4. Sports   M. Mickus
5. Fizika 325. D.Bugaja
6. Matemātika 314. S.Janaite
7. Matemātika 314. S.Janaite
8.      
Trešdiena 0.      
1. Mūzika 229. I.Āboliņa
2. Matemātika 314. S.Janaite
3. Angļu valoda 214. I.Zorģe
4. Vizuālā māksla 318. A.Vilsone
5. Krievu valoda 311. J.Kirjuhina
6. Sports   M. Mickus
7. Bioloģija 219. S.Getiņa
8. Ķīmija 219. S.Getiņa
Ceturtdiena 0.      
1. Fizika 325. D.Bugaja
2. Latviešu valoda 313. D.Balode
3. Latviešu valoda 313. D.Balode
4. Matemātika 314. S.Janaite
5. Klases  stunda 313. D.Balode
6. Krievu valoda 215. J.Kirjuhina
7. Latvijas vēsture 111. V.Siliņa
8.      
Piektdiena 0.      
1. Ķīmija 219. S.Getiņa
2. Ģeogrāfija 323. A.Kuzņecova
3. Literatūra 313. D.Balode
4. Literatūra 313. D.Balode
5. Mājturība un tehnoloģijas 207./P74 A.Hasnere/J.Rudzītis
6. Mājturība un tehnoloģijas 207./P74 A.Hasnere/J.Rudzītis
7.