6.A klases stundu saraksts

Diena 6.a klase  
St. Mācību priekšmets Skolotājs Kabineti
Pirmdiena 0.      
1. Latviešu valoda  Ilze Runģevica 1-5
2. Latviešu valoda  Ilze Runģevica 1-5
3. Matemātika Sandra Janaite 1-5
4. Matemātika Sandra Janaite 1-5
5. Angļu valoda  Inta Zorģe 1-5
6. Sociālas zinības Aiga Hasnere 1-5
7. Klases stunda Inta Zorģe 1-5
8.      
Otrdiena 0.      
1. Dabaszinības Natālija Kuzmina 1-5
2. Dabaszinības Natālija Kuzmina 1-5
3. Krievu valoda Marina Šepeļeva 1-5
4. Krievu valoda Marina Šepeļeva 1-5
5. Matemātika Sandra Janaite 1-5
6. Lavijas vēsture Velta Siliņa 1-5
7. Pasaules vēsture Velta Siliņa 1-5
8.      
Trešdiena 0.      
1. Matemātika Sandra Janaite 1-5
2. Latviešu valoda  Ilze Runģevica 1-5
3. Angļu valoda  Inta Zorģe 1-5
4. Sociālas zinības Aiga Hasnere 1-5
5. Literatūra Ilze Runģevica 1-5
6. Literatūra Ilze Runģevica 1-5
7.      
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Sports Dace Šteinberga sporta zāle
2. Sports Dace Šteinberga sporta zāle
3. Vizuālā māksla Anželika Vilsone P19
4. Informātika Arnis Juzups 311.
5. Mūzika Ilze Āboliņa aktu zāle
6.      
7.      
8.      
Piektdiena 0.      
1. Mūzika Ilze Āboliņa Aktu zāle
2. Matemātika Sandra Janaite 1-5
3. Angļu valoda  Inta Zorģe 1-5
4. Mājturība un tehnoloģijas Aiga Hasnere, Jānis Rudzītis Zāle
5. Mājturība un tehnoloģijas Aiga Hasnere, Jānis Rudzītis Zāle
6. Latviešu valoda  Ilze Runģevica 1-5
7.