7.A klases stundu saraksts

Diena 7.a klase  
St. Mācību priekšmets Skolotājs Kabineti
Pirmdiena 0.      
1.      
2. Matemātika Sandra Janaite 2-22
3. Angļu valoda Inta Zorģe 2-22
4. Sociālās zinības Aiga Hasnere 2-22
5. Latvijas un pasaules vēsture Velta Siliņa 2-22
6. Bioloģija Natālija Kuzmina 2-22
7. Teātra māksla Dace Balode 2-22
8. Latviešu valoda Zanda Valinska 2-22
Otrdiena 0.      
1. Matemātika Sandra Janaite 2-22
2. Latviešu valoda Zanda Valinska 2-22
3. Angļu valoda Inta Zorģe 2-22
4. Latvijas un pasaules vēsture Velta Siliņa 2-22
5. Ģeogrāfija Aleksandra Kuzņecova 2-22
6. Ģeogrāfija Aleksandra Kuzņecova 2-22
7. Dizains un tehnoloģijas Aiga Hasnere, Jānis Rudzītis 2-22
8.      
Trešdiena 0.      
1. Sports un veselība Matīss Mickus Sporta zāle
2. Sports un veselība Matīss Mickus Sporta zāle
3. Datorika Arnis Juzups 311.
4. Datorika Arnis Juzups 311.
5. Vizuālā māksla Anželika Vilsone P19
6. Mūzika Ilze Āboliņa aktu zāle
7.      
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Krievu valoda Marina Šepeļeva 2-22
2. Krievu valoda Marina Šepeļeva 2-22
3. Matemātika Sandra Janaite 2-22
4. Literatūra Zanda Valinska 2-22
5. Literatūra Zanda Valinska 2-22
6. Klases stunda Zanda Valinska 2-22
7. Inženierzinības Diāna Bugaja 2-22
8.      
Piektdiena 0. Sports un veselība Matīss Mickus 2-22
1. Latviešu valoda Zanda Valinska 2-22
2. Angļu valoda Inta Zorģe 2-22
3. Matemātika Sandra Janaite 2-22
4. Matemātika Sandra Janaite 2-22
5. Bioloģija Natālija Kuzmina 2-22
6.      
7.