7.B klases stundu saraksts

Diena 7.b klase  
St. Mācību priekšmets Skolotājs Kabineti
Pirmdiena 0.      
1. Matemātika Sandra Janaite aktu zāle
2. Latvijas un pasaules vēsture Velta Siliņa aktu zāle
3. Latviešu valoda Dace Balode aktu zāle
4. Latviešu valoda Dace Balode aktu zāle
5. Bioloģija Natālija Kuzmina aktu zāle
6. Teātra māksla Dace Balode aktu zāle
7. Sports un veselība Matīss Mickus aktu zāle
8.      
Otrdiena 0.      
1. Angļu valoda Inta Zorģe aktu zāle
2. Matemātika Sandra Janaite aktu zāle
3. Dizains un tehnoloģijas Aiga Hasnere, Jānis Rudzītis aktu zāle
4. Sociālās zinības Aiga Hasnere aktu zāle
5. Latviešu valoda Dace Balode aktu zāle
6. Inženierzinības Diāna Bugaja aktu zāle
7. Ģeogrāfija Aleksandra Kuzņecova aktu zāle
8.      
Trešdiena 0.      
1. Datorika Arnis Juzups 311.
2. Datorika Arnis Juzups 311.
3. Sports un veselība Matīss Mickus Sporta zāle
4. Sports un veselība Matīss Mickus Sporta zāle
5. Mūzika Ilze Āboliņa aktu zāle
6. Vizuālā māksla Anželika Vilosne P19
7. Klases stunda Ilze Āboliņa aktu zāle
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Matemātika Sandra Janaite aktu zāle
2. Matemātika Sandra Janaite aktu zāle
3. Krievu valoda Marina Šepeļeva aktu zāle
4. Krievu valoda Marina Šepeļeva aktu zāle
5. Latvijas un pasaules vēsture Velta Siliņa aktu zāle
6. Angļu valoda Inta Zorģe aktu zāle
7. Ģeogrāfija Aleksandra Kuzņecova aktu zāle
8.      
Piektdiena 0.      
1. Matemātika Sandra Janaite aktu zāle
2. Literatūra Dace Balode aktu zāle
3. Literatūra Dace Balode aktu zāle
4. Bioloģija Natālija Kuzmina aktu zāle
5. Angļu valoda Inta Zorģe aktu zāle
6.      
7.