4.B klases stundu saraksts

Diena 4.b klase  
St. Mācību priekšmets Skolotājs Kabineti
Pirmdiena 0.      
1. Matemātika Margarita Ķude 229.
2. Matemātika Margarita Ķude 229.
3. Latviešu valoda Kristīne Eihena 229.
4. Sports un veselība Dace Šteinberga sporta zāle
5. Sociālās zinības Margarita Ķude 229.
6.      
7.      
8.      
Otrdiena 0.      
1. Latviešu valoda Kristīne Eihena 229.
2. Latviešu valoda Kristīne Eihena 229.
3. Sports un veselība Dace Šteinberga Sporta zāle
4. Matemātika Margarita Ķude 229.
5. Dabaszinības Agita Ziemele 229.
6. Dabaszinības Agita Ziemele 229.
7.      
8.      
Trešdiena 0. Klases stunda Dace Šteinberga 229.
1. Latviešu valoda Kristīne Eihena 229.
2. Latviešu valoda Kristīne Eihena 229.
3. Sports un veselība Dace Šteinberga sporta zāle
4. Krievu valoda Gaļina Kulačenoka 229.
5. Matemātika Margarita Ķude 229.
6.      
7.      
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Vizuālā māksla Anželika Vilsone 229.
2. Dizains un tehnoloģijas Irina Vasiljeva, Jānis Rudzītis 229.
3. Latviešu valoda Kristīne Eihena 229.
4. Mūzika  Ilze Āboliņa aktu zāle
5. Datorika Arnis Juzups 311.
6. Angļu valoda Vineta Klieče 229.
7.      
8.      
Piektdiena 0.      
1.      
2. Mūzika  Ilze Āboliņa aktu zāle
3. Matemātika Margarita Ķude 229.
4. Sociālās zinības Margarita Ķude 229.
5. Angļu valoda Vineta Klieče 229.
6.      
7.