2.A -1 klases stundu saraksts

Diena 2.a – 1 klase 
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.      
1. Latviešu valoda  203. L.Baltaviča 
2. Latviešu valoda  203. L.Baltaviča 
3. Sociālās zinības  203. L.Baltaviča 
4. Matemātika  203. L.Baltaviča 
5. Dabaszinības  203. L.Baltaviča 
6.      
7.      
8.      
Otrdiena 0.      
1. Matemātika  203. L.Baltaviča 
2. Latviešu valoda  203. L.Baltaviča 
3. Latviešu valoda  203. L.Baltaviča 
4. Mūzika  Aktu zāle  I.Āboliņa 
5. Sports  Sp.zāle  D.Šteinberga 
6.      
7.      
8.      
Trešdiena 0.      
1. Angļu valoda  203. V.Klieče 
2. Mūzika  Aktu zāle  I.Āboliņa 
3. Latviešu valoda  203. L.Baltaviča 
4. Matemātika  203. L.Baltaviča 
5. Mājturība un tehnoloģijas  203. L.Baltaviča 
6.      
7.      
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Latviešu valoda  203. L.Baltaviča 
2. Matemātika  203. L.Baltaviča 
3. Dabaszinības  203. L.Baltaviča 
4. Sports  Sp.zāle  D.Šteinberga 
5. Klases stunda  203. L.Baltaviča 
6.      
7.      
8.      
Piektdiena 0.      
1. Ētika/ kristīgā mācība  203./P20 L.Baltaviča/ E.Čirkše 
2. Matemātika  203. L.Baltaviča 
3. Vizuālā māksla  203. L.Baltaviča 
4. vizuālā māksla  203. L.Baltaviča 
5.      
6.      
7.