3.A klases stundu saraksts

Diena 3.a klase 
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.      
1. Latviešu valoda  102. I.Zomerfelde 
2. Latviešu valoda  102. I.Zomerfelde 
3. Angļu valoda  102. I.Zomerfelde 
4. Mūzika  Aktu zāle  I.Āboliņa 
5. Sociālās zinības  102. I.Zomerfelde 
6.      
7.      
8.      
Otrdiena 0.      
1. Matemātika  102. I.Zomerfelde 
2. Angļu valoda  102. I.Zomerfelde 
3. Mūzika  Aktu zāle  I.Āboliņa 
4. Dabaszinības  102. I.Zomerfelde 
5. Dabaszinības  102. I.Zomerfelde 
6.      
7.      
8.      
Trešdiena 0.      
1. Latviešu valoda  102. I.Zomerfelde 
2. Latviešu valoda  102. I.Zomerfelde 
3. Matemātika  102. I.Zomerfelde 
4. Vizuālā māksla  102. I.Zomerfelde 
5. Vizuālā māksla  102. I.Zomerfelde 
6.      
7.      
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Latviešu valoda  102. I.Zomerfelde 
2. Latviešu valoda  102. I.Zomerfelde 
3. Matemātika  102. I.Zomerfelde 
4. Sports  Sp.zāle  M.Mickus 
5. Klases stunda  102. I.Zomerfelde 
6.      
7.      
8.      
Piektdiena 0.      
1. Matemātika  102. I.Zomerfelde 
2. Ētika/ kristīgā mācība                                          102./ P20 I.Zomerfelde/ E.Čirkše  I.Zomerfelde 
3. Angļu valoda  102. I.Zomerfelde 
4. Mājturība un tehnoloģijas  102. I.Zomerfelde 
5. Sports  Sp.zāle  M.Mickus 
6.      
7.