2013./2014. mācību gada 1. semestra foto

Sporta diena

Karjeras nedēļas noslēgums

Putras dienas pasākums

Skolotāju diena

Miķeldienas sākumskolā

O.Vācietim 80 – ziedu kompozīcijas

Citāda sports diena oktobrī

10. klases iesvētības fukši

Mātiņtirgus

Dziesma manai Latvijai sākumskola

Dziesma manai Latvijai 5.-12.kl.

18 novembris – LATVIJA 95

Foto no patriotu nedēļas

Leciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads

No sirds uz sirdi

Ābeces svētki