10. T klase

Diena 10.T  klase  
St. Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
Pirmdiena 0.      
1. Latviešu valoda I A.Dzintare 113.
2. Latviešu valoda I A.Dzintare 113.
3. Angļu valoda I M.Dorodņikova 212.
4. Angļu valoda I M.Dorodņikova 212.
5. Angļu valoda I M.Dorodņikova 212.
6.      
7.      
8.      
Otrdiena 0.      
1. Literatūra I A.Dzintare 113.
2. Kultūtas pamati I.Grundmane 318..
3. Fizika I V.Kolosovs 325.
4. Fizika I V.Kolosovs 325.
5. Vēsture un sociālās zinātnes I A.Kuzņecova 322.
6. Vēsture un sociālās zinātnes I A.Kuzņecova 322.
7.      
8.      
Trešdiena 0.      
1. Ķīmija I S.Getiņa 219.
2. Ķīmija I S.Getiņa 219.
3. Bioloģija I S.Getiņa 219.
4. Matemātika I S.Pārpuce 323.
5. Matemātika I S.Pārpuce 323.
6. Matemātika I S.Pārpuce 323.
7.      
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Krievu valoda G.Kulačenoka 221.
2. Krievu valoda G.Kulačenoka 221.
3. Ģeogrāfija I J.Dudko 119.
4. Ģeogrāfija I J.Dudko 119.
5.      
6.      
7.      
8.      
Piektdiena 0.      
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.