12. T klase

Diena 12.T klase  
St. Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
Pirmdiena 0.      
1. Sports un veselība T.Vīksna Sporta zāle
2. Projekta darbs J.Liepiņa 216.
3. Krievu valoda G.Kulačenoka 221.
4. Krievu valoda G.Kulačenoka 221.
5.      
6.      
7.      
8.      
Otrdiena 0.      
1. Datorika  A.Maļcevs 222.
2. Datorika  A.Maļcevs 222.
3. Sociālās zinātnes II N.Jurčenko 318.
4. Sociālās zinātnes II N.Jurčenko 318.
5. Sociālās zinātnes II N.Jurčenko 318.
6.      
7.      
8.      
Trešdiena 0.      
1. Angļu valoda  II M.Dorodņikova 212.
2. Angļu valoda  II M.Dorodņikova 212.
3. Angļu valoda  II M.Dorodņikova 212.
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
Ceturtdiena 0.      
1. Latviešu valoda un literatūra II A.Dzintare 113.
2. Latviešu valoda un literatūra II A.Dzintare 113.
3. Latviešu valoda un literatūra II A.Dzintare 113.
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
Piektdiena 0.      
1. Matemātika I S.Pārpuce 325.
2. Matemātika I S.Pārpuce 325.
3. Matemātika I S.Pārpuce 325.
4. Matemātika I S.Pārpuce 325.
5.      
6.      
7.