7. A

Diena 7.a klase
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Matemātika 314. S.Janaite
2. Matemātika 314. S.Janaite
3. Sports M.Mickus
4. Pasaules vēsture 216. V.Siliņa
5. Latviešu valoda 313. D.Balode
6. Angļu valoda 214./ 212. I.Zorģe/A.Ščuka
7. Krievu valoda – 2.gr. 213. J.Kirjuhina
8.
Otrdiena 0.
1. Angļu valoda 212./214. A.Ščuka/I.Zorģe
2. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
3. Literatūra 313. D.Balode
4. Literatūra 313. D.Balode
5. Bioloģija 320. N.Ušakova
6. Krievu valoda – 1.gr. 213. J.Kirjuhina
7. Krievu valoda – 1.gr. 213. J.Kirjuhina
8.
Trešdiena 0.
1. Bioloģija 320. N.Ušakova
2. Ģeogrāfija 323. A.Kuzņecova
3. Matemātika 314. S.Janaite
4. Matemātika 314. S.Janaite
5. Latviešu valoda 313. D.Balode
6. Sports M.Mickus
7. Sports M.Mickus
8.
Ceturtdiena 0. Krievu valoda – 2.gr. 213. J.Kirjuhina
1. Vizuālā māksla 323. A.Vilsone
2. Matemātika 314. S.Janaite
3. Latvijas vēsture 216. V.Siliņa
4. Angļu valoda 214./212. I.Zorģe/A.Ščuka
5. Klases stunda 313. D.Balode
6. Krievu valoda 213. J.Kirjuhina
7. Mūzika 229. I.Āboliņa
8.
Piektdiena 0.
1. Informātika 222. A.Juzups
2. Ģeogrāfija 323. A.Kuzņecova
3. Latviešu valoda 313. D.Balode
4. Matemātika 314. S.Janaite
5. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
6. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
7.