Administrācija

 


Kuncite
Anita Kuncīte
izglītības iestādes direktore

 

 

Klava
Anita Kļaviņa – Kļava
direktores vietniece mācību jomā 4.-9.klase

 

  

Olga Sakadiņeca
direktores vietniece mācību jomā

 

MICKUS

Dace Mickus
direktores vietniece audzināšanas jomā

 

Ainars Šēlis
saimniecības vadītājs