Administrācija

 


Kuncite
Anita Kuncīte
izglītības iestādes direktore

 


Marika Daubure
direktores vietniece mācību jomā latviešu, krievu pl. sākumsskolā 1.-3.kl.,

 

Klava
Anita Kļaviņa – Kļava
direktores vietniece mācību jomā 4.-9.klase

 

 

Danute Zilnovska
direktores vietniece mācību jomā 10.-12.klase, neklātiene, tālmācība

 

 

Gunta Lauberga
direktores vietniece mācību jomā

 

MICKUS

Dace Mickus
direktores vietniece audzināšanas jomā

 

Arnis Juzups
direktores vietnieks informātikas jautājumos,
informātikas skolotājs

 


Broņislavs Golubs
saimniecības vadītājs