Administrācija

 


Kuncite
Anita Kuncīte
izglītības iestādes direktore

 


Marika Daubure
direktores vietniece mācību jomā latviešu, krievu pl. sākumsskolā 1.-4.kl.,

 

Klava
Anita Kļaviņa – Kļava
direktores vietniece mācību jomā 5.-12.klase

 

 

Danute Zilnovska
direktores vietniece mācību jomā

 

 

Gunta Lauberga
direktores vietniece mācību jomā

 

MICKUS

Dace Mickus
direktores vietniece audzināšanas jomā

 

Arnis Juzups
direktores vietnieks informātikas jautājumos,
informātikas skolotājs

 


Broņislavs Golubs
saimniecības vadītājs