Administrācija

 


Kuncite
Anita Kuncīte
izglītības iestādes direktore

 


Marika Daubure
direktores vietniece mācību jomā latviešu, krievu pl. sākumsskolā 1.-4.kl.,
sākumskolas skolotāja 

 

Klava
Anita Kļaviņa – Kļava
direktores vietniece mācību jomā 5.-12.klase,
sākumskolas skolotāja

 

Arnis Juzups
direktores vietnieks informātikas jautājumos,
informātikas skolotājs

 
Dina Brence
Dina Brence
direktores vietniece audzināšanas jomā,
karjeras konsultante

Broņislavs Golubs
saimniecības vadītājs