Karjeras konsultante

 

Lai sniegtu atbalstu 7.-12.kl. jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, mūsu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 8. marts – 2022. gada 31. decembris. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu.

Projekta ietvaros skolēniem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, piedalīties dažādos pasākumos, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

2021./2022. m.g. karjeras atbalsta pasākumu plānu īsteno pedagogs karjeras konsultants: Dina Brence

 

Dina BrenceKarjeras izglītības konsultante – Dina Brence

Pieņemšanas laiks individuālām konsultācijām (120.kab.)

Pirmdienās: plkst.9.00 -16.00
Otrdienās: plkst. 9.00-16.00

Nāc uzreiz vai piesakies e-pastā: dina.brence@inbox.lv

Grupas konsultācijas: iepriekš piesakot datumu un laiku

Pedagogs karjeras konsultants: konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā.

Konsultācijās iespējams:

darbs ar klasēm audzināšanas stundu laikā  apskatot jautājumus, kas ir karjera un kādi ir karjeras izvēles pamatnosacījumi, kāda ir skolēnu atbildība veiksmīgas karjeras izveidošanā, kādi ir kļūdaini stereotipi par karjeru, kas neļauj izvēlēties atbilstošu karjeru; mācību priekšmetu un profesiju saistība; u.c.

Testi sevis izzināšanai – ar kuru palīdzību skolēni labāk izprot savas intereses, spējas, dotības, sāk apzināties nākotnes iespējas.

Individuālas konsultācijas karjeras jautājumos.