Tradīcijas

Svinīgie pasākumi

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Miķeļdiena (sākumskola)
 • Starptautiskā skolotāju diena
 • “Fukši” – 10.kl.skolēnu iesvētības
 • Mārtiņdiena (sākumskola)
 • Lāčplēša diena (svecītes skolas logos)
 • LR proklamēšanai veltītie koncerti
 • Ziemassvētku koncerts vecākiem
 • Žetonu vakars (vidusskola)
 • Absolventu tikšanās vakars
 • Liepājas dzimšanas diena
 • Mātes dienai veltītie koncerti vecākiem
 • Pēdējais zvans 9.un 12.klasēm
 • Labāko skolēnu apbalvošana
 • Gada klase
 • Liecību diena
 • Izlaidumi 4., 9., 12.klasēm

Tematiskie pasākumi

 • Pārgājiena dienas
 • Drošības nedēļa
 • Sporta dienas
 • Vecāku dienas
 • Skolēnu radošo darbu izstādes
 • Ziemassvētku pasākumi:
  • Sākumskolai,
  • Pamatskolai,
  • Vidusskolai
 • Projektu un pētniecisko darbu nedēļa
 • Mācību priekšmetu nedēļas
 • Atvērto durvju diena
 • Valentīndienas pasākums
 • Meteņu nedēļa
 • Liepājas 8.vsk. ZPD ikgadējā konference
 • Lieldienu pasākums
 • Talkas
 • Ekskursijas