Karjeras nedēļa 2012

Videokonkurss “Liepājnieku karjeras veiksmes stāsti” (20.02.2012.)

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu karjeras izglītības darba koordinatoriem rīkoja videosižetu konkursu “Liepājnieku karjeras veiksmes stāsti”. Vidusskolēni apzināja Liepājas perspektīvāko uzņēmumu vadītājus un iepazinās ar šo vadītāju karjeras izaugsmi.

Tika iesūtīti videosižeti no Liepājas 7.,8.,15.,2.,6. vidusskolām un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas.

Aicinām arī Tevi un tavas paziņas nobalsot par interesantāko un saturīgāko videosižetu pēc video noskatīšanās spiežot vai nu īkšķi uz augšu (www.youtube.com), ja patīk, vai īkšķi uz leju, ja nepatīk.

Konkurss “Liepājnieku karjeras veiksmes stāsti” – Vidmantas Paulavičus.

Caur mācībām uz profesiju 5.- 11.kl. (25.04.2012.)

Liepājas 8.vidusskolas karjeras izglītības ietvaros 2012.gada 19.aprīlī noritēja atklātais skolas pasākums ERUDĪTU DIENA “CAUR MĀCĪBĀM UZ PROFESIJU…” 2012.gada 19. aprīlī sākumskolai organizēja 12.A un 12.M klases skolēni, sadarbībā ar sākumskolas klašu audzinātājiem.

5.-11.klašu skolēniem organizēja Metodiskās komisijas savu priekšmetu ietvaros un organizācijas veida – stafetes, viktorīnas utt. par profesijām attiecīgā jomā:

5.klasēm – MATEMĀTIKAS/INFORMĀT./FIZIKA KOM.(S.Petrevica)

6.klasēm – ESTĒTIKAS KOMISIJA (A.Hasnere)

7.klasēm – LATV.VAL.KOMISIJA (D.Balode)

8.klasēm – ĶĪMIJA/BIOLOĢIJA  (N.Ušakova)

9.klasēm (latv.pl.) – VĒSTURE/ĢEOGRĀFIJA (V.Strazda)

9.klasēm (kr.pl.) – KRIEVU VAL.DZIMTĀ (I.Gafituļina)

10.klasēm – SPORTS/VESELĪBAS MĀCĪBA (E.Auniņa)

11.klasēm – SVEŠVALODU KOMISIJA (I.Ponomarjova)

[Not a valid template]

Caur mācībām uz profesiju 1.- 4.kl. (25.04.2012.)

[Not a valid template]

Foto no karjeras nedēļas (05.12.2012.)

[Not a valid template]

KARJERAS NEDĒĻA (27.11.2012.)

No  26. novembra līdz 30.novembrim Liepājā notiek Karjeras nedēļa, kuras laikā plānoti vairāk nekā 70 dažādi pasākumi un aktivitātes skolēniem no 7. līdz 12. klasei ar mērķi palīdzēt jauniešiem saņemt informāciju par dažādām profesijām un izglītības iespējām nākotnē.
Karjeras nedēļu Liepājas Izglītības pārvalde organizē sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), tā norisinās norisinās vienlaicīgi piecās Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā.

Karjeras nedēļas organizēšanā aktīvi iesaistījusies Liepājas Universitāte, PIKC „ Liepājas Valsts tehnikums” , RTU Liepājas filiāle, Bērnu un jaunatnes centrs, pilsētas uzņēmēji.

Šajā nedēļā paredzētas dažādas radoši informatīvas lekcijas, arī seminārs vecākiem, kuri vēlas atbalstīt savus bērnus karjeras izvēlē.
Liepājas BJC „ Vaduguns” sadarbībā ar Kanādas vēstniecību aicina apskatīt foto izstādi „ Foto stāsti no Kanādas”  – par enerģijas jomu.

Karjeras nedēļa noslēgsies ar „ Atrakciju parku” un apbalvošanas pasākumu skolēniem, studentiem un skolotājiem Liepājas Latviešu biedrības namā 30. novembrī no 12.00 līdz 16.00.

Visi interesenti laipni aicināti!
Pasākuma programma