Radošuma nedēļa

Liepājas pilsētas izglītības iestāžu „Radošuma dienas Liepājā”

Radošuma dienas veltītas Liepājas pilsētas dzimšanas dienai. Izglītības iestāde piedalās pēc saviem ieskatiem izvēlētajās aktivitātēs.

MĒRĶIS:

  1. Attīstīt daudzveidīgās iespējas un formas radošuma veicināšanai bērnos un jauniešos.

UZDEVUMI

  1. Veidot izpratni un interesi par radošuma daudzveidīgo izpausmi.
  2. Rosināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos.
  3. Stiprināt saiti starp radošumu un izglītību.

LAIKS UN VIETA

Katru gadu, nedēļas laikā, ap 18.martu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs.

PASĀKUMA ORGANIZATORI

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām un izglītības iestādēm.

PASĀKUMA DALĪBNIEKI

Liepājas vispārizglītojošo, pirmsskolas un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie.

PASĀKUMA APRAKSTS UN PROGRAMMA

Izglītības iestādes iesniedz pieteikumus, kurās norādītās aktivitātes piedalīsies.

APBALVOŠANA

Uzvarētājus nosaka katrā konkursā un aktīvākai skolai, kura piedalījusies visās aktivitātēs, piešķir speciālbalvu.

Nolikumu skatīt: http://www.lip.lv/c157/dokumenti-budzets/