Pedagogi

ĀBOLIŅA ILZE – Mūzikas skolotāja
ANTONOVA LINDA – Speciālais pedagogs
LIEPIŅA JANA – Bibliotekāre
AVERČENKO-SKUJA GAĻINA – Sākumskolas skolotāja
BALTAVIČA LANA – Sākumskolas skolotāja
BELAŠEVA SVETLANA – Vācu valodas skolotāja
BALODE DACE – Latviešu valodas un literatūras skolotāja
BUGAJA DIĀNA – Matemātikas skolotāja
ČIRKŠE EDĪTE – Kristīgās mācības skolotāja
ČORNAJA NATĀLIJA – Sākumskolas skolotāja
DAUBURE MARIKA – Sākumskolas skolotāja
DEŅISENKO LUDMILA – Sākumskolas skolotāja
DUDKO JEĻENA – Sporta, veselības mācības skolotāja
EGLIENA VINETA – Sākumskolas skolotāja
FJODOROVA LARISA – Angļu valodas skolotāja
GAFITUĻINA IRINA – Krievu valodas skolotāja
GONOHINA LUDMILA – Mūzikas skolotāja
HASNERE AIGA – Sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
JAURE VAIRA – Sākumskolas skolotāja
JANAITE SANDRA – Matemātikas, biznesa ekonomisko pamatu skolotāja
JUZUPS ARNIS  – Informātikas, datorikas skolotājs
KIRJUHINA JEĻENA – Krievu valodas skolotāja
KOLOSOVS VIKTORS – Fizikas un informātikas skolotājs
KULAČENOKA GAĻINA – Sākumskolas skolotāja
KUZMINA NATĀLIJA – Bioloģijas, ķīmijas skolotāja
KUZŅECOVA ALEKSANDRA – Ģeogrāfijas skolotāja
KĻAVIŅA KĻAVA ANITA – Sākumskolas skolotāja
ĶIPSTE KRISTĪNE – Latviešu valodas un literatūras skolotāja
LISJANSKA ANASTASIJA – Logopēde
MICKUS MATĪSS – Sporta skolotājs
OSADČUKA DIĀNA – Sākumskolas skolotāja
PRINA ALEKSANDRA – Matemātikas un informātikas skolotāja
PUTRE AGNESE – Sociālais pedagogs
RUDZĪTIS JĀNIS – Mājturības un tehnoloģiju (zēniem), kulturoloģijas, vizuālās mākslas skolotājs (mājas lapa)
RUPEIKA ĀRIJA – Sākumskolas skolotāja
RUŅĢEVICE ILZE – Latviešu valodas skolotāja
SILIŅA VELTA – Vēstures skolotāja
ŠČUKA ANNA – Angļu valodas un krievu valodas skolotāja
ŠUĻSKA LEONGĪNA – Matemātikas skolotāja
TOMASE ANNA – Matemātikas, vizuālās mākslas skolotāja
TOMSONE SANDRA – Latviešu valodas skolotāja (cittautu mācību valoda)
UŠAKOVA NATALIJA – Ķīmijas, bioloģijas skolotāja
VALINSKA ZANDA – latviešu valodas skolotāja
VASIĻJEVA IRINA – Sociālo zinību, vēstures, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
VILSONE ANŽELIKA – Kultūras vēstures, vizuālās mākslas skolotāja
ZIEMELE AGITA – Sākumskolas skolotāja
ZOMERFELDE INTA – Sākumskolas skolotāja
ZORĢE INTA – Angļu valodas skolotāja