Skolēnu apmaiņa

Skolēnu apmaiņas projektu apkopojums

     

  • Vesterštedes ģimnāzijas / Westerstede (Vācija)

11 gadus (2001.g. – 2012.) ir notikusi Liepājas 8.vidusskolas skolēnu apmaiņas programma ar Vesterštedes ģimnāzijas studentiem. Rudenī vācijas skolēni viesojās Liepājā, bet pavasarī devāmies ciemos uz Vesterštedi. Vizīšu laikā skolēni dzīvoja ģimenēs iepazinās ar skolu īpatnībām, izpētīja dažādus jautājumus un izstrādāja projektus par dažādām tēmām: „Ebreji Liepājā”, „Jauniešu nodarbinātība”, „Interešu izglītība”, „Jūra mūs vieno”, utt. Apmaiņas laikā skolēni iepazinās ar abu valstu kultūrvēsturisko mantojumu, mācījās abu tautu dziesmas un dejas. Apmaiņā ir piedalījušies vairāk kā 100 skolēnu un skolotāji – L. Heringa, I.Rungevica, A. Dzenis, D. Liepa, I.Rozentāle. Ar dziesmu un deju apmācību palīdzēja skolotājas I.Āboliņa un V. Egliena.

Vesterštedes ģimnāzijas simtgades pasākumos piedalījās arī vidusskolas skolēnu deju kolektīvs Vinetas Eglienas vadībā.

  • Nīkebingas F.Sct.Joseph Sostrenes skolu / Nykobing F. (Dānija)

2004.gada septembrī – oktobrī notika Liepājas 8.vidusskolas 9.klašu skolēnu apmaiņas programma ar Nīkebingas F.Sct.Joseph Sostrenes skolu. Skolēni dzīvoja ģimenēs, iepazinās ar skolu īpatnībām un abu valstu kultūrvēsturisko mantojumu. Apmaiņā piedalījās 25 skolēni un 3 skolotājas – G.Borovkova, I.Rungevica, I.Rozentāle

  • Pāvilostas vidusskola

1999. – 2001.gados notika Liepājas 8.vidusskolas mazākumtautību 7. – 8. klašu skolēnu apmaiņa ar Pāvilostas vidusskolas skolēniem. Skolēni vienu nedēļu dzīvoja ģimenēs, mācījās partneru skolās, piedalījās visos skolu organizētajos pasākumos, iepazinās ar abu pilsētu kultūrvēsturisko mantojumu. Liepājniekiem bija iespēja uzlabot savas latviešu valodas zināšanas un integrēties mazpilsētas dzīvē, pāvilostniekiem bija iespēja integrēties lielpilsētas dzīvē.