Skolēni attālināti iepazīst Saeimas darbu (11.05.2021)

10. maija rītā  11. un 12. klases skolēni paplašināja savas zināšanas par Saeimas struktūru, darbību un funkcijām, interaktīvā formā noskaidroja, kā notiek likumdošanas process, kā likumdošana ietekmē viņu dzīvi. Skolēni iesaistījās dialogā par demokrātijas pamatprincipiem un vērtībām mūsdienu pasaulē, par sabiedrības līdzdalības iespējām vietējas kopienas un valsts dzīvē, izteica savu viedokļi par jautājumu “Ko Tev nozīmē demokrātija?”, uzsverot, ka tā ir brīvība un atbildība, tiesības uz viedokli.
Nodarbības beigās notika simulācijas spēle “Saeimas sēde”, kurā skolēniem bija iespēja iejusties deputātu lomā, piedalīties debatēs un balsojumā par dažiem likumprojektiem. Vislielāko interesi izraisīja balsojums par priekšlikumu “Mācību programmā turpmāk ievest iespēju kombinēt klātienes un attālinātās mācības”. Lielākā daļa skolēnu ( 90%) nobalsoja “par”. Debatēs skolēni pamatoja savu viedokļi, kā attālinātas mācības attīsta pašvadītās mācīšanās prasmes, rada iespēju brīvāk plānot savu laiku, tomēr uzsverot, ka tās varētu būt tikai atsevišķas dienas vai mācību priekšmeti, pamatzināšanas joprojām apgūstot klātienē.


Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Dina Brence

FacebookTwitter

Virtuālā ekskursija uzņēmumā Scandiweb (11.05.2021)

Laikā, kad ir liegts apmeklēt uzņēmumus klātienē, izmantojot Junior Achievement Latvia piedāvājumu portālā www.enudiena.lv, devāmies virtuālā ekskursijā uz IT kompāniju Scandiweb. Ekskursijas laikā viesmīlīgā gide – uzņēmuma personāla speciāliste – iepazīstināja ar Scandiweb uzņēmumu un profesijām, kas strādā kompānijā: programmētāji, projektu vadītāji, mārketinga speciālisti, dizaneri, finanšu speciālisti, juristi  – komanda, kas sniedz pakalpojumus plaši pazīstamiem starptautiskiem brendiem un vietējiem uzņēmumiem. 


Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Dina Brence

FacebookTwitter

Sākumskolas skolēnu sveiciens Māmiņdienā (10.05.2021)

sveiciens

 


Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter

(10.05.2021)

0001

FacebookTwitter

Sveiciens, Māmiņdienā! (08.05.2021)

FacebookTwitter

Sākumskolas skolēnu sveiciens Baltā galdauta svētkos (06.05.2021)

balts

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter

(02.05.2021)

0001

FacebookTwitter

22.aprīlis -Zemes diena (28.04.2021)

aZemes diena ir diena, kurā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi. Zeme mums ir tikai viena, tāpēc saudzēsim to!  Arī Liepājas 8.vidusskolas skolēni piedalījās tuvākās apkārtnes sakopšanā.

Skolēni vērojumi, veicot vides sakopšanas darbus.

Valters Valts (3.klase):

”Pastaigā gar jūru priežu mežā varēja atrast plastmasas un stikla pudeles, salvetes, maisiņus, sejas maskas, skārda bundžas. Pielasīju pilnu maisu. Bija man, Valteram, mazs azarts, vai sanāks pilns maisiņš. Sākumā, kad gājām, bija tīra apkārtne, bet pēc tam, nesasniedzot pastaigas mērķi, jau maisiņš bija pilns. Ieteiktu visiem aiz sevis savākt atkritumus un nemest tos mežā. Es gribu, lai mana zeme Latvija ir tīra, tāpēc mums visiem jārūpējas par to!”

Kristofers(3.klase)

“Vairāk par zemes saudzēšanu esmu dzirdējis  no pieaugušajiem. Tā kā šodien mammai bija brīvdiena, tad mazo talku sarīkoju savā mājās apkārtne, DR rajona priežu mežā jau šodien. Uz zemes bija atrodami gandrīz visa veida atkritumi, bundžas, stikla pudeles, plastmasas maisiņi un plastmasa pudeles. Šī bija skaista diena, lai veltītu vismaz stundu atkritumu šķirošanai, kā ari atgādinātu sev, kurā konteinerā jāmet atbilstošais materiāls.”

Sairuss (6.klase)

“Sāksim ar tuvāko sev apkārt! Es šodien sakopu savas mājas pagalmu un biju ļoti priecīgs!”

PALDIES čaklākajiem talkotājiem Valteram Valtam, Kristoferam un Sairusam! Aicinām visus ne tikai talkas dienās, bet arī ikdienā savākt atkritumus  kaut vai aiz sevis, atpūšoties pie dabas. Lai tas kļūst mums visiem par ikdienas ieradumu!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

 

FacebookTwitter

Virtuāla spēle profesiju iepazīšanai (27.04.2021)

Tā kā joprojām nav iespēja iepazīt jaunas profesijas dodoties ekskursijās – mēs izmantojam tehnoloģiju iespējas un ar 2.-6. kl. skolēniem cītīgi piedalāmies virtuālajās ekskursijās,
kā arī apgūstam profesijas spēlē parprof.lv
Arī tu savā brīvajā laikā vari paspēlēt šo spēli, lai uzzinātu daudz jauna!
parprof.lv

Informāciju sagatavoja : karjeras konsultante Dina Brence

FacebookTwitter

Attālinātās ZOOM nodarbības par “112” Liepājas 8.vidusskolā (26.04.2021)

14.04.un 22.04. 6.b un 2.a klasēm notika klases stundas, ko vadīja VUGD pārstāves. Viņas stāstīja par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu. Kuros gadījumos jāzvana, kas jānosauc, zvanot pa tālruni 112 , kā arī uzzināja, kādēļ nevar jokoties, zvanot par šo numuru, un kādas sekas tas var atstāt.

112Skolēni  uzzināja, ka uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam, kā arī mācījās kritiski izvērtēt situācijas, kad vajag zvanīt un nepalikt vienaldzīgam par notikušo.

Pēc nodarbības skolēni zīmēja plakātus un zīmējumus par “112”.

Informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D.Mickus

FacebookTwitter