Mārtiņdienas tirdziņš (11.11.2019)

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņdiena atbrauc deviņiem kumeļiem, jo daudz vedamā – rudentiņš jau bagāts vīrs! Arī Liepājas 8.vidusskolā Mārtiņdiena ieradās ar bagātīgu tirdziņu, kur sākumskolas skolēni tirgoja tādus gardumus, ko paši kopā ar saviem vecākiem bija sagādājuši un sacepuši. Liels paldies mazajiem tirgotājiem, kuri iepriecināja mūs ar dažādiem gardumiem! Liels paldies viņu vecākiem, kuri palīdzēja sarūpēt šos gardumus! Liels paldies klašu audzinātājām, kas mudināja bērnus piedalīties gan tirgošanā, gan pirkšanā! Liels paldies visiem pircējiem, kuri papildināja mazo tirgoņu naudasmaciņus! Gaidīsim pilnos Mārtiņdienas pajūgus arī nākamgad!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter

MANA KŪKA – MANAI LATVIJAI „Aso prātu cīņa” (11.11.2019)

8.novembrī  Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā ”Laumiņa” notika konkurss ”Mana kūka – manai Latvijai”, kurā 5.klašu skolēni piedalījās erudīcijas konkursā un papildus pelnīja punktus, gatavojot un noformējot kūku Latvijas  101. gadadienai par godu. Liepājas 8. vidusskolas 5.A un 5.B klašu skolēni izcīnīja godpilno 3. vietu kopvērtējumā. Paldies skolēniem par lielisko sniegumu!

Informāciju sagatavoja: Solveiga Getiņa

FacebookTwitter

Sporto visa klase! (04.11.2019)

logoPirms sešiem gadiem Liepājas 8.vidusskolas 3.a klase (skolotāja V.Egliena, sporta skolotāja E.Auniņa) bija to klašu starpā, kas pirmās piedalījās visas Latvijas skolu projektā ,,Sporto visa klase”. Šogad atkal mums tika dota iespēja – projektā pieteicām 2.a klasi (skolotāja I.Zomerfelde, sporta skolotājs M.Mickus). Svinīgais projekta atklāšanas pasākums notika 1.novembrī Arēnā Rīga. Pirms pasākuma, pateicoties sponsoriem, skolēniem bija iespēja nobaudīt augļus, fotografēties ar mīkstajām lellēm, piedalīties dažādās jautrās aktivitātēs, pasēdēt uz sacīkšu motocikliem … Pēc svinīgas skolēnu uzņemšanas projektā, organizatoru un sponsoru apsveikumu runām, skolēnus priecēja dažādi paraugdemonstrējumi, pat R.Nitišš ar savu formulu bija ieradies. Bet noslēgumā – iesildošās grupas un ,,Bermudu divstūra” koncerts. Tad gan emocijas sita augstu vilni, rokas un kājas tika izlocītas jautros mūzikas ritmos. Lai tikpat aktīvs, spraigs un interesants Jums šis sportiskais mācību gads!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter

10.novembris – Mārtiņdiena! (04.11.2019)

Martindiena

Laipni aicinām iepirkties pašizgatavotu gardumiņu un rokdarbu izstrādājumu tirdziņā 7.novembrī  plkst. 12.25 sākumskolas gaiteņos!

FacebookTwitter

Izglītojoša lekcija vecākiem! (04.11.2019)

Aicinām Jūs 6.11.2019 uz izglītojošu koplekciju  „Veiksmīgu attiecību veidošana vecāku bērnu starpā.  „Vecāku shēmas” – biežāk pieļauto kļūdu analīze un padomi savstarpējo attiecību uzlabošanai”

Lektore Dr.paed. Inta Lemešonoka

Lekcija notiks  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas

aktu zālē plkst. 18.00 – 19.00

FacebookTwitter

Izlaušanās spēle (01.11.2019)

31. oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā Liepājas 8.vidusskolas  10.-12.klašu jauniešu komanda piedalījās izlaušanās spēlē “Valsts. Balsts. Salds”. Tā ir mūsdienīga mācīšanās forma, kurā jaunieši veic misiju, pilnveidojot zināšanas un izpratni par valsti, tās struktūru, aktuālajiem notikumiem. Spēle saliedē komandu un maina domāšanas stratēģiju pat tiem jauniešiem, kas  domā :”Valsts – tā ir politika, bet politika mani neinteresē”.

Informāciju sagatavoja, foto direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

FacebookTwitter

Skolēnu pašpārvaldes saliedēšanās spēles (01.11.2019)

31. oktobrī Liepājas 8.vidusskolas skolēnu pašpārvalde viesojās Liepājas Jauniešu mājā, kur radošā, nepiespiestā atmosfērā  aktīvi darbojās dažādās komandas saliedēšanas spēlēs. Nodarbības laikā jaunieši  iepazinās viens ar otru, iemācījās darboties komandā,  būt pacietīgiem, uzticēties viens otram, analizēt radušās situācijas un ieteikt uzlabojumus. Neizpalika arī jautri momenti, kā arī iespēja radoši izpausties, uzņemties līdera lomu un iepazīt sevi nestandarta situācijās. Paldies Ancei Mednei Strazdai un Laurai Grundmanei par interesantajām aktivitātēm!

Informāciju sagatavoja, foto direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus

FacebookTwitter

Integrētās mācību stundas sociālajās zinībās (29.10.2019)

20191029_095203Jau 3. gadu ar prieku iesaistāmies skolu programmā “Dzīvei gatavs”, kas ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijās sniedz priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.
Šodien notika integrētās mācību stundas sociālajās zinībās 8. un 9. klašu skolēniem, kuras vadīja Venstpils Naftas termināļa pārstāve. Stundas laikā skolēni iejutās darba devēja un darba meklētāja ādā, izspēlējot darba intervijas sarunu. Tika aktualizēts – gan, ko no darba intervijas iegūst darba devējs, gan, kā pēc iespējas labāk, darba devējs var atstāt par sevi iespaidu. Stundas beigās skolēni saņēma TOP 10 ieteikumus, kurus pēc tam varēs likt lietā, kad paši apmeklēs darba intervijas.
Informāciju sagatavoja: Dina Brence

 

 

FacebookTwitter

Darbotiesprieks! (18.10.2019)

ABCLai parādītu mazajiem topošajiem pirmklasniekiem skolas dzīvi, pie mums vakar viesojās PII “Mazulītis” sagatavošanas grupiņas bērni. Viņiem tika dota iespēja gan pasportot, aktivitātes sasaistot ar matemātikas uzdevumiem. Mazie ķipari padarbojās ar papīru, līmi un dabas materiāliem, gatavojot ežus ziemas miegam. Un, kā vienmēr, lielu sajūsmu un aizrautību radīja nodarbība pie datoriem, kur mazie skolnieki gan skaitīja, gan būvēja, gan dejoja, gan programmēja. Uz tikšanos citu reizi! Paldies skolotājām, kas atveda bērnus pie mums ciemos! Paldies skolotājām, kas sagatavoja interesantās aktivitātes!


Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter

Barbera profesija (17.10.2019)

Karjeras nedēļa turpinās ar jaunu profesiju iepazīšanu, tādēļ  vakar pie mūsu skolas pieripoja stilīgais Barberbuss, lai 8.-12.klases skolēni iepazītu barbera profesiju, kā arī uzzinātu kā nebaidīties uzsākt savu biznesu un realizēt idejas! 
Pasākums īstenots projekta  8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante – Dina Brence
Foto. J. Rudzītis

FacebookTwitter