Robotikas un tehnoloģiju pulciņš “Tehnoprātnieks” (07.06.2022)

Mūsu skolā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (ES projekts Nr.8.3.2.2/16/l/001) ietvaros,  jau gadu darbojas robotikas un tehnoloģiju pulciņš “Tehnoprātnieks”

Stundās bērni iepazīstas ar robotikas pamatiem, ar Lego robotu konstruēšanas un programmēšanas tehniskiem paņēmieniem.

Praktiski izmēģina vienkāršus robotu konstruēšanas un programmēšanas paņēmienus.

Apgūst prasmes izvirzīt uzdevumus, plānot un sasniegt mērķi, analizēt paveikto, kā arī sadarboties komandā, konstruējot un programmējot robotus.

Informāciju sagatavoja: A.Prina

FacebookTwitter

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumi Ventspilī (31.05.2022)

soma

Mācību ekskursijas un iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 20. 05.2022. 7.klases apmeklēja Ventspils muzeja Amatu māju, kur piedalījās muzejpedagoģijas nodarbībā “Senā skola”.

Septītklasnieki pabija arī  Ventspils Digitālajā centrā, kur notika radošo tehnoloģiju darbnīca “Digitālā foto darbnīca”.

Savukārt 25.05.2022.  3.a klase piedalījās radošajā tehnoloģiju darbnīcā “Datorgrafikas darbnīca”.

284109828_1057128041581819_3639767495244632649_n

Informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter

Pusaudzis skolas vidē Latvijā un Vācijā (27.05.2022)

Šopavasar 9. a klases skolēni piedalījās video konferencē “Pusaudzis skolas vidē Latvijā un Vācijā”  sadarbībā ar Kusel Vācijas arodskolas skolēniem skolotājas Intas Zorģes vadībā.
Skolēni iepazīstināja savus vienaudžus ar izglītības sistēmas pamatprincipiem savās valstīs, apmainījās ar interesējošiem jautājumiem par skolas un ārpusskolas dzīvi Latvijā un Vācijā un guva vērtīgu pieredzi komunicējot ar citas valsts jauniešiem.

L-V

Informāciju sagatavoja: I.Zorģe

FacebookTwitter

Ekskursija uz Ventspili (27.05.2022)

Mācību gada noslēgumā 6. a un 7. a klases kopā ar klašu audzinātajam Ilzi Runģevicu un Intu Zorģi devās sen gaidītajā ekskursijā. Skolēni apmeklēja Ventspils Digitālo centru , kur piedalījās digitālo foto darbnīcas nodarbībā, veidojot digitālos attēlus pēc mūsdienu tirgus prasībām. Muzejpedagoģiskajā nodarbībā Senā skola skolēni iepazinās ar Senās skolas vēsturi, disciplīnu un tikumisko audzināšanu. Bija iespēja izmēģināt seno kalkulatoru- skaitīkļus, rakstīšanu ar grifelēm uz šīfera tāfelītēm pēc glītrakstīšanas pamatprasībām. Nodarbība notika senajā klasē, kas ir 19. gs. skolas klases replika.
Skolēni arī piedalījās dažādās aktivitātēs  Ventspils Piedzīvojumu parkos.

Informāciju sagatavoja: I.Zorģe

FacebookTwitter

Konkurss “KAS – TE?!” (27.05.2022)

7. a klases skolēni piedalījās  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajā konkursā “KAS – TE?!” (Kolektīvs/klase, Atbildība/atbalsts, Sadarbība, Tu, ES).

Tika sagatavota vizītkarte video formātā, kurā atspoguļoja kopīgo darbu, atbalsta sniegšanu, problēmu risināšanas paņēmienus, draudzību, piedalījās Liepājas Izglītības pārvaldes rīkotajās aktivitātēs.
Skolēni pie sevis bija uzaicinājuši personības, no kuram varētu iedvesmoties savai izaugsmei- Liepājas futbolistus-Daniilu Hvoiņicki un Krišjāni Zviedri.

Šajā konkursā klase saņēma apbalvojumu kā Aktīvākā klase.

Informāciju sagatavoja: I. Zorģe

FacebookTwitter

(27.05.2022)

Noslēdzot gadu  10. un 11.kl. skolēni  kopā ar Ventspils Augstkolu apguva elektronikas inženieriju veidojot automātisko apgaismojumu. Skolēni atzina, ka nodarbība bija ļoti interesanta un patika, ka varēja darboties praktiski.

FacebookTwitter

“Kontakts” pilsoniskās iniciatīvas mācības Cinevillā 05.05.-07.05.2022. skolu pašpārvaldēm (11.05.2022)

5.-7.maijam Liepājas 8.vidusskolas skolnieces  Keita Ābele,  Megija Bondarenko  un Diāna Lapsenberga,  kā arī pašpārvaldes koordinatore Dace Mickus atradās kinopilsētiņā Cinevilla, Slampes pagastā, kur kopā ar vēl 5 Zemgales un Sēlijas skolām mācījās par pilsonisko līdzdalību, jauniešu pašiniciatīvu, kā arī apguva zināšanas un prasmes, kā uzrakstīt projektu savai skolas kopienai. Jaunietes šajā seminārā ieguva arī jaunus draugus , kā arī bagātināja savu pieredzi komunicēt, sadarboties, kritiski un radoši domāt.

11

JSPA iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstīstību.

Informāciju sagatavoja D. Mickus

FacebookTwitter

Ekskursija uzņēmumā “Caljan” (09.05.2022)

5.maijā kopā ar 10. klases skolēniem devāmies ekskursijā uz uzņēmuma “Caljan” fabriku Brīvības ielā (bijušajās Metalurga telpās), kas šobrīd šī ir viena no lielākajām un modernākajām fabrikām Liepājā, lai redzētu profesionāļus darbībā viņu reālajā darba vidē. Ekskursijas laikā redzējām kā strādā administratīvie darbinieki, kas rādija kā top rasējumi un tiek īstenotas idejas, gan devāmies pastaigā pa ražotni, lai redzētu kā rasējumi tiek īstenoti, ar kādām iekārtām darbojas metinātāji, montētāji, krāsotāji u.c. profesionāļi.

caljan

Informāciju sagatavoja: Dina Brence

FacebookTwitter

(06.05.2022)

Ģimeņu diena_plakāts 1

FacebookTwitter

Skatāmies filmas programmas ‘’Latvijas skolas soma” ietvaros (05.05.2022)

 

somaLatvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā 3.maijā Liepājas 8.vidusskolas 10.-12.klašu un 1.-3.klašu skolēni skatījās filmas programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

10.-12.klašu  skolēni noskatījās dokumentālo filmu “Drosmes diena”. Klases stundā tika pārrunāts par grūto pārmaiņu laiku Latvijā 80.gadu beigās un 90.gadu sākumā, kad tika atjaunota Latvijas Republikas neatkarība, kā arī jaunieši diskutēja par tēmu ”Kas ir drosme?”.

Filmas “Drosmes diena” pamatā ir materiāli par 1983. gada tiesas prāvām pret citādi domājošajiem – šajā gadā uz cietumiem un nometnēm tika nosūtīti ārkārtīgi daudz cilvēku, kuri nespēja samierināties ar pastāvošo iekārtu. Tomēr kāds no tiesājamiem atļāvās līdz šim neiedomājamo – publiski skaļi paust patiesību par vardarbīgo padomju valsti un okupāciju. Tas bija Gunārs Astra. Tā bija īstena drosme, kas līdz pat Atmodas gadiem un PSRS sabrukumam iedrošināja tautu nebaidīties. Gunārs Astra tika divas reizes represēts, kopumā ieslodzījumā pavadīja nepilnus 20 gadus.

Savukārt 1.-3.klašu skolēni noskatījās latviešu animācijas filmu “Dusmu kule”, kas veltīta ekoloģijas tēmai. Filmas sižets ir  balstīts uz A. Vanagas  “Plastmasas huligāni” grāmatas motīviem, un tā stāsta par plastmasas maisiņu.

Klases stundā skolēni pārrunāja tēmu par dabas saudzēšanu. Šī tēma ir aktuāla sevišķi pavasarī, kad pēc sniega nokušanas visur mētājas atkritumi. Kas notiek, ja zemē nomet vienu plastmasas maisiņu vai konfekšu papīriņu ? Cik ilgi sadalās atkritumi? Kāpēc ir svarīgi saglabāt tīru vidi? Vai skolēnu ģimenes piedalās Lielajā talkā? Vai aiz sevis savāc atkritumus?

No skolēnu rakstītā pēc animācijas filmas “Dusmu kule “ noskatīšanās:

  • “Mūsu ģimenei ir ļoti svarīgi aiz sevis savākt atkritumus, un mēs vēl tos sašķirojam”;
  • “Patīk, ka aizbraucam pie dabas, un viss ir sakopts”;
  • “Mēs nekad nenometam papīriņus uz ielas, tas ir labi”;
  • “Mamma māca- nemet gružus- liec kabatā”;
  • “Mamma rājas, ka kabatā papīri, bet tas jau labi!”;
  • “Dažreiz eju gar jūru, un kaitina atkritumi, kas skalojas jūras krastā, tad es cenšos savākt”;
  • “Arī kaijas piesārņo pagalmus”;
  • “Labi, ka tagad var nodot pudeles un dabūt naudiņu!”

Informāciju sagatavoja : direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter