(03.11.2022)

Izstāde Jūras spēkiem 30

FacebookTwitter

(03.11.2022)

RTU ATVĒRTO DURVJU DIENAS Lipeāja

FacebookTwitter

(03.11.2022)

823660f9e3bc0b35bf9e82ca9d7465ab

FacebookTwitter

Aicina piedalīties skolēnu hakatonā “Skola skolēnam” (03.11.2022)

HakatonsSkolaSkolenam (2)

 
Lasīt vairāk
 

FacebookTwitter

āde ‘’Vienaldzības gadsimts” Liepājas teātrī (03.11.2022)

soma

26.oktobrī Liepājas 8.vidusskolas 12.a klases izglītojamie  apmeklēja Liepājas teātri, kur noskatījās  izrādi “Vienaldzības gadsimts” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Pirms teātra apmeklējuma jaunieši kopā ar klases audzinātāju pārrunāja labas uzvedības etiķeti. Kā teica jaunieši ,kopīgais teātra apmeklējums saliedēja arī klases kolektīvu.

Pēc izrādes noskatīšanās skolēni klases stundā pārrunāja redzēto. Jauniešiem patika gan aktiera spēle, gan mūsdienīgā tēma. Dažus skolēnus mulsināja necenzētā leksika. Izraksts no jauniešu atsauksmēm:

<< Man patika izrāde;
<< Gribētu vēl noskatīties kādu izrādi, bet tikai ne brīvlaikā;
<< Teātrī aktieri bija ļoti jauki;
<< Patika mūsdienīgā izrādes tēma;
<< Aizdomājos, kā būtu pēc 10 gadiem, kad satikšu savus klases biedrus;
<< Izrāde lika padomāt par to, kā palikt patiesam pret sevi un kā nedot…

 

Informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter

Saziedots dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds” (30.10.2022)

Labo darbu nedēļā oktobra sākumā Liepājas 8.vidusskolas skolēni izrādīja iniciatīvu un saziedoja  dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds” – suņu un kaķu sauso barību, konservus, pledus, kaķu būri, u. c. noderīgas lietas. Visčaklākie ziedotāji bija no 6.b klases.

21.oktobrī 2 skolēnu pārstāvji  no 6. klases – Kristers un Elīza palīdzēja nogādāt šīs mantas uz dzīvnieku patversmi.

Paldies  visiem, kas  ziedoja.

6.b patversme

Informāciju sagatavoja D. Mickus

FacebookTwitter

Karjeras lidojumam labvēlīgs laiks (24.10.2022)

Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, jau desmito gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai.

20.10.2022. norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēta tiešsaistes diskusija jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni”. Uzņēmējs Dāvis Plotnieks ar diskusijas dalībniekiem pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās un nepieciešamākās prasmes un rakstura iezīmes, kā arī uzņēmējspēju attīstīšanas veidus. Diskusijā piedalījās Banku augstskola rektore, asociētā profesore Līga Peiseniece,  Izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns, “Roibox” dibinātājs un vadītājs Jēkabs Endziņš, Zinātnes centra “Futurimo Rīga” vadītāja, Velorūmes līdzdibinātāja Keitija Litte un komiķis, Delfi sociālo tīklu profilu satura redaktors Edgars Bāliņš. Skolēni piedalījās aptaujā un atklājās, ka, viņuprāt vērtīgākās spējas ir

20.10.2022. vakarā norisinājās (VIAA) organizēta tiešsaistes diskusija “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas” vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem smelties vērtīgus padomus un iedvesmu.  Žurnālists un četru bērnu tēvs Ansis Bogustovs ar diskusijas viesiem – Andri Ziemeli, Intu Lemešonoku, Mairu Dzeni, Elīnu Bārtuli un Edgaru Plētienu runāja par ārpusskolas aktivitāšu daudzveidību un to nozīmi prasmju attīstīšanā, kā arī vecāku un pedagogu lomu bērna spēju atklāšanā un pilnveidē.

21.10.2022. 11.a klases skolēni piedalījās Latvijas Universitātes Karjeras centra seminārā “Karjeras izvēle”, kuras laikā semināra vadītāja karjeras konsultante Dace Siliņa runāja par karjeras jēdzienu un karjeras izvēles stratēģijām, balstoties uz stereotipiem un Džona Holanda profesionālās izvēles teoriju. Skolēni iesaistījās sarunā par stereotipiem uz kuriem balstoties, cilvēki mēdz izvēlēties profesiju, izglītības iestādes. Skolēni paši iejutās karjeras konsultanta lomā lomu spēles laikā un veica secinājumus par to, cik svarīga ir pašizpēte patstāvīga karjeras lēmuma pieņemšanā.

Karjeras nedēļa tika noslēgta Liepājas lidostā, kur mācību ekskursijas laikā skolēni iepazina AirBaltic Training Pilotu akadēmijas darbību. Tikāmies ar jaunieti, kurš pašlaik mācās par pilotu, redzējām studentu pilotu lidojumā un noskaidrojām, kādām spējām ir jāpiemīt jaunietim, lai viņš kļūtu par pilotu. Jaunietim jābūt apzinīgam, apķērīgam, pacietīgam, motivētam ar labām komunikācijas un sadarbības prasmēm. Turklāt jābūt lieliskam komandas spēlētājam ar labu stresa, psiholoģisko noturību un produktīvi pašpārliecinātam. Gluži kā profesionālajā dienestā, ir jāspēj pakļauties subordinācijai un hierarhijai. Noteikti jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām un ārkārtīgi svarīgi ir apgūt eksaktās zinātnes. Students atzina, ka studiju process ir sarežģīts, jo iespēja lidot ir atkarīga no laikapstākļiem un aviācija ir jāmīl, lai spētu izcili veikt savu pienākumu.

Noslēdzot karjeras nedēļu, īpašu paldies jāsaka Liepājas 8. vidusskolas administrācijai par atsaucību, 2.a klases kolektīvam un skolotājai Intai Zomerfeldei uzņēmējspēju iepazīšanu un 8.c audzinātājai Irinai Vasiļjevai par viesu uzņemšanu, sociālajai pedagogam Agnesei Putrei un direktores vietniece audzināšanas jomā Dacei Mickus par skolēnu nogādāšanu pasākuma vietā, 9.b klases audzinātājai Ilzei Āboliņai un 9.b klases skolēniem par aktīvu dalību karjeras nedēļas aktivitātēs un 11.a klases audzinātājai Kristīnei Ķipstei un skolniecēm Keitai Ābelei un Megijai Bondarenko par visaktīvāko iesaistīšanos un vēlmi iepazīt dažādas profesijas.

Uzņēmējspējas piemīt katram no mums un ar tām mēs vadām savu dzīvi, lai veidotu to tādu, kādu mēs to vēlamies.

Informāciju sagatavoja: Elīna Tapiņa, pedagogs karjeras konsultants

FacebookTwitter

Ciemos pie Impact HuB (23.10.2022)

8.oktobrī karjeras nedēļas ietvaros Skolēnu pašpārvalde iepazinās  ar uzņēmējdarbību un apmeklēja Impact Hub Liepāja.

Impact Hub Liepāja – tā ir biedrība, kurā jaunieši  (15-30 gadu vecumam) realizē savs idejas . Biedrība, kas  veicina Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un līdzdalību inovatīvās un radošās iniciatīvās, iedrošinot sabiedrību kopumā un atsevišķus tās dalībniekus uz pašizaugsmi, uzņēmīgumu un ilgtspējīgu domāšanu, īpaši akcentējot “zaļās” domāšanas elementus.

Nodarbības sākumā Skolēnu pašpārvaldes jaunieši iepazinās ar modernajām telpām.

Pēc tam jauniešiem un darbiniekiem notika draudzīgas un vērtīgas sarunas    par  iespējām uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā arī jaunieši paši  meklēja atbildes uz jautājumiem:

Kā jauniem cilvēkiem realizēt savas idejas?

No cik gadiem var iegūt finansējumu savām biznesa idejām?

KĀ attīstīt savas uzņēmējdarbības prasmes?

Noslēgumā jaunieši pateicās darbiniekiem par vērtīgo sarunu, kas lika aizdomāties par sevi, savu darbību nākotnē.

Informāciju sagatavoja: D. Mickus

FacebookTwitter

Uzņēmība, drosme un zināšanas – uzņēmējas, deputāta un IT jomas speciālistu pieredze (23.10.2022)

Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, jau desmito gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai.

19.10.2022. 8.c klasei bija iespēja tikties ar SIA Twinkle LV zīmola radītāju Zani Sitenkovu. Z. Sitenkova pastāstīja par to, kā dāvana savai krustmeitai izauga par ideju radīt interesantas un noderīgas lietas jaunajām mammām – lietus plēves ratiem, roku un kāju sildītāji, personalizētas mugursomas, cimdi, kroņi un cepures gan bērniem, gan pieaugušajiem. Stāstot par to, kas ir uzņēmējspējas, atklājas, ka svarīga ir plānošana, veiksme būt īstajā vietā, uzdrīkstoties un piedaloties pasākumos, projektos un noteikti ir jāprot risināt problēmas. Kā saka pati Z. Sitenkova, vajag mazliet drosmes, lai saņemtos un rīkotos. Svarīgi ir saprast, ja gadījumā cilvēks par savu ideju domā no rīta, pa dienu un vakarā, tad visticamāk ideja ir jāīsteno. Viss sarežģītais ir vienkāršs, nepamēģināsi – nezināsi. Skolēniem Z. Sitenkova novēlēja mēģināt un pie pirmajām grūtībām nepadoties, bet risināt.

9. – 12. kl. skolēni tikšanās “Uzņēmība – risks, kas atmaksājas” ietvaros tikās ar Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Raivi Kalēju. R. Kalējs ir studējis Rīgas Tehniskajā Universitātē un ieguvis ekonomista bakalaura grādu, Nīderlandes Lietišķo Zinātņu universitāte “InHolland” apguvis programmu “Starptautiskā biznesa vadība”, Rīgas Stradiņa Universitāte studējis programma “Bizness un Tiesības Eiropas Savienībā”, iegūstot maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadībā un Austrālijas akadēmijā “The Eagle” apguvis programmu “Sports un rekreācija”. Paralēli studijām R. Kalējs strādāja Nīcas jauniešu centrā un paklāju maiņas uzņēmumā, laika gaitā Nīcas novada domes priekšsēdētāja mudināts iesaistījies politikā un strādājis Nīcas novada domē ieņemot tādus amatus kā domes priekšsēdētāja vietnieks un attīstības nodaļas vadītājs. R. Kalējs jauniešiem stāstīja, ka uzņēmējspējas ir nepieciešamas katram un svarīgi ir komunicēt un sadarboties, izmantot jauniešiem piedāvātās iespējas, piemēram, “Erasmus+” (starptautiska studiju apmaiņas programma augstākajā izglītībā) vai programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” (sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu). R. Kalējs uzsvēra, ka visu var apvienot, ir jāprot plānot un strukturēt savu laiku, kā arī nepadoties. Īpašs paldies 9. a klases jauniešiem, kuri pēc tikšanās uzkavējās un personīgi uzrunāja deputātu, lai dalītos savās pieredzēs.

Jau nedaudz vēlāk 9. b klases pārstāvji devās uz Liepājas Olimpisko centru, kur Rožu zālē norisinājās “IT diena Liepājā”. Tehnoloģiju iedvesmas konference “IT diena Liepājā” aicināja 8.-12. klašu jauniešus iepazīt dažādas tehnoloģijas un karjeras iespējas informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē. Skolēnus jau ieejot Liepājas Olimpiskajā centrā sagaidīja dažādu fantastisku uzņēmumu pārstāvji, kuri dalījās ar sava darba redzamo pusi, sevišķu interesi guva interaktīvas spēles un tehnoloģiju demonstrējumi, sevišķi robosuns Marvins no uzņēmuma “Accenture”. Ar interesi skolēni vēroja  Māra Dejus performanci un uzzināja, kāda ir multimediju mākslas producenta darba ikdiena. Pārstreidza Toma Baloža, uzņēmuma pārstāvja “Blue Shock Race” prezentācija “Nākotnes dizains ar 3D modelēšanu” un, protams, Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijas pārstāvja Jāzepa Rutka “Spēļu izstrāde Latvijā” un Antona Albīna(Anton Albiin) “Starptautisku spēļu izstrāde Zviedrijā” (“Swedish Games Industry”) prezentācijas.

Īpašs prieks bija par 9.b klases skolēnu Dāvidu Minčonoku, kurš ieguva Liepājas pilsētas pašvaldības sarūpēto balvu, atbildot uz jautājumu par konferences laikā iepazīto nozari.

Informāciju sagatavoja: Elīna Tapiņa, pedagogs karjeras konsultants

FacebookTwitter

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (23.10.2022)

Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, jau desmito gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai.

7. kl. skolēni pasākumā “Esi Sveiks (-a)” tikās ar Zemessardzes 44. kājinieku bataljona vecāko zemessargu Mārci Grīnbartu, kurš skolēniem stāstīja par savu profesijas izvēli un kā no sabiedrisko attiecību speciālista, pasākuma vadītāja, mūziķa, “Gada liepājnieka 2020” un vienkārši aktīva cilvēka vēlējās kļūt par valstij noderīgu zemessargu. Paužot savu viedokli par uzņēmējspējām, M. Grīnbarts pauda, ka tās piemīt katram un katram ir jāatrod sava niša, lai nestu pievienoto vērtību sabiedrībai. M. Grīnbarts aicināja jauniešus pievienoties jaunsardzei, lai jau tur iegūtu ikdienā nepieciešamas prasmes.

Liepājas 8.vidusskolas Skolēnu  pašpārvaldes jaunieši devās uz Impact Hub Liepāja, kur viņiem bija lieliska iespēja noskaidrot, kā sevī attīstīt uzņēmējspējas tieši nodarbojoties ar uzņēmējdarbību. Nodarbības gaitā skolēni noskaidroja kas ir uzņēmējspējas un kā jau šobrīd viņi var realizēt savas iniciatīvas, kur gūt finansējumu savu ideju īstenošanai.

Paralēli tam visam, mūsu skolas 11. klases audzēknes devās uz Robežsardzes Liepājas filiāli. Ekskursijas laikā Robežsardzes ēkā, skolnieces saņēma informāciju tieši par Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes darba specifiku, dienesta darbības jomām, darba un dienesta iespējas Ventspils pārvaldē un robežsardzē kopumā. Ekskursija noslēdzās apskatot robežsardzes kuteri Liepājas ostā. Skolniecēm ekskursija raisīja pārdomas par robežsardzes funkciju un darba nozīmīgumu.

Informāciju sagatavoja: Elīna Tapiņa, pedagogs karjeras konsultants

FacebookTwitter