Eglīte smaržo un mirdz, actiņās prieks, satraukta sirds… (17.12.2018)

egleTā iesākās rīts Liepājas 8.vidusskolas sākumskolas skolēniem, jo viņi bija sapulcējušies uz eglītes iedegšanas svētkiem. Pie bērniem viesojās arī Ziemassvētku rūķis, kuram bērni ar dziesmām, dzejoļiem un dejām stāstīja un rādīja, ko divpadsmit mēnešus darījuši – gan ziemu baudījuši, gan ķekatās gājuši, gan pūpolus plūkuši, gan lietus pilienus ķēruši, gan Jāņus svinējuši, gan sienu grābuši, gan labību pļāvuši, gan čiekurus lasījuši, gan veļus godājuši, gan pēc malkas braukuši, gan Ziemassvētkus gaidījuši… Rūķi gaidījuši. Rūķis, protams, neatnāca tukšām rokām. Viņš teica, ka visi, visi bērni čakli strādājuši un pelnījuši dāvanas. Par prieku visiem klātesošajiem eglīte kā uz burvju mājienu iedegās! Nu var droši gaidīt Ziemassvētkus! Paldies visiem dalībniekiem! Lai visiem jauki svētki!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure, fotografēja L.Antonova