Manas mājas – Latvija (15.11.2021)

Mana Latvija, dadzītis mazs,
Ieķēries pasaules svārkos:
Rieksts, ko visstiprākais zobs
Pūlas, bet nespēj pārkost;
/A.Skalbe/

1Maza, bet bezgala skaista mūsu Latvija! Un mums ļoti, ļoti mīļa. Tā šodien dzejoļos skandēja sākumskolas skolēni, svinot Latvijas dzimšanas dienu. Nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums katru gadu rosina skolēnus atkārtot zināmo un uzzināt ko jaunu par Latviju. Jo kā gan citādi lai veic visus vieglākus un grūtākus uzdevumus. Visu klašu skolēni godam tika galā gan ar vieglākiem, gan grūtākiem darbiņiem – centās ļoti. Skolēni labi pārzina gan Latvijas simbolus, gan ornamentus, gan folkloru, gan dabas bagātības. Malači! Paldies skolotājām, kas skolēnus labi sagatavojušas, paldies skolēniem, ka visu pamatīgi iemācījušies! Uz tikšanos citu gadu! Priecīgus, skaistus un mīļus svētkus!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure  

FacebookTwitter