Atvērto durvju diena (01.03.2019)

Kā katru gadu, februāra pēdējā ceturtdienā Liepājas 8.vidusskolā notiek atvērto durvju dienas. Arī šogad apmeklētāju bija daudz – citi vēlējās darboties latviešu valodas nodarbībās, citi – atsvaidzināt zināšanas angļu valodā, citi – iemēģināt roku pie datoriem vai eksperimentēt fizikā un dabaszinībās. Sporta zālē bija iespēja  pavingrot kā mākslas vingrotājiem un pasportot, aktu zālē – noklausīties nelielu koncertu. Mājturības skolotāja A.Hasnere bija sagatavojusi izstādi no meiteņu veidotajiem darbiņiem, arī interesantu tērpu kārtējo kolekciju, kas atkal piedalīsies pilsētas konkursā. Ciemiņu smaidīgās sejas liecināja par interesi un darbotiesgribu. Paldies visiem, kas piedalījās! Gaidīsim atkal citu gadu!


Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure