Fizikas nedēļa turpinās! (28.03.2019)

fizik_2019Arī Liepājas PII pagājušā nedēļa bija Radošuma nedēļa. Bet šonedēļ, otrdien, Liepājas 8.vidusskolas skolotāji deva iespēju mazajiem pirmsskolēniem iejusties skolēnu lomās un padarboties skolā – gan sporta skolotāju J.Dudko, M.Mickus un N.Lagzdiņa sagatavotajās sporta stafetēs ar fizikas elementiem, gan fizikas stundā pie skolotājas D.Bugajas, gan salikt attēlu puzles datoru ekrānā skolotāja A.Juzupa vadībā, gan vērot elpu aizraujošus eksperimentus pie skolotājām L.Baltavičas, L.Antonovas, S.Brantes, M.Daubures. Mazajiem skolniekiem lielu jautrību izraisīja Minijona apciemojums, kurš atstāja arī mazas piemiņas dāvaniņas par čaklo darbošanos skolā. Lai visiem veiksmīgas skolas gaitas!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure