“Mans talants ir dziedāt” (30.05.2019)

Pateicoties karjeras projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu skolas skolēniem regulāri ir iespēja iepazīt dažādas profesijas un interesantas personības. 27. maijā tikāmies ar mūziķiem: hip hop leģendu Latvijā – OZOLU, kurš iepazīstināja ar savu profesiju un dziedātāju no Liepājas Raivi Bruži. Skolēniem pirms pasākuma bija jāiesniedz dažādi jautājumi par profesiju – kurus pasākuma laikā karjeras konsultante mūziķim uzdeva. Pasākuma laikā skolēniem radās vēl jautājumi- uz kuriem mūziķi labprāt sniedza atbildes. Pasākuma turpinājumā sekoja praktiskā daļa, kuras laikā visiem bija iespēja sadziedāties kopā ar mūziķiem.


Foto: J. Rudzītis

FacebookTwitter