Nākotnes profesijas (16.10.2019)

Vakar karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 5. – 7.klases skolēni apmeklēja RTU, kurā notika pasākums “Nākotnes profesijas”.  Skolēniem bija iespēja piedalīties 6 mehatronikas šķērsļu stacijās, kurās tika gan liktas shēmas, gan darbināti roboti, gan frēzētas lietas, gan izgatavots pašam savs gaismas lukturītis kopā ar RTU studentiem un pedagogiem. Skolēni atzina, kas šis bija ļoti interesants pasākums, kurā  varēja uzzināt  daudz jauna un saprast, cik interesantas ir elektronikas un mehatronikas jomas profesijas.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante – Dina Brence

FacebookTwitter