Latvija svin! (12.11.2019)

svecPatriotu nedēļa turpinās. Jau trešo gadu sākumskolas skolēni svin Latvijas dzimšanas dienu, piedaloties viktorīnā “Manas mājas – Latvija”. Šodien skolas zālē bija pulcējušies 1.klašu skolēni, lai parādītu savas zināšanas par Latviju un viens otram ko jaunu iemācītu. Paldies vecākiem, kuri bērniem par Latviju stāstījuši, paldies skolotājām, kuras skolēniem par Latviju daudz ko iemācījušas! To varēja redzēt gan pareizi izpildītajos uzdevumos, gan skatoties interesantos priekšnesumus. Paldies dalībniekiem! Priecīgu Latvijas dzimšanas dienu!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter