Šis dāsnais Ziemassvētku laiks! (17.12.2019)

zabacinsZiemassvētku laikā visiem patīk rotāt eglītes, svinēt, saņemt dāvanas! Bet cik jauka sajūta ir, kad ir iespēja dāvināt! Tāpēc sākumskolas skolēni dāvina. Katrs pieliek savu rociņu, bet visi kopā paveicam lielu, svarīgu, sirsnīgu darbu. Jau ceturto gadu skolēnu gatavotās Ziemassvētku kartiņas ceļo pansionāta “Iļģi” iemītniekiem. Liels paldies visiem, kas atbalsta šo akciju – bērniem, kuri ļoti centās darbu paveikt rūpīgi, vecākiem, kuri līdzēja bērniem rotāt kartiņas un skolotājām, kuras kopā ar bērniem čakli strādāja! Lai labie darbiņi atmaksājas! Lai visiem jauki, mīļi, sirsnīgi Ziemassvētki! 


Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter