Radošā diena (13.03.2020)

handŠonedēļ Liepājas skolās – radošā nedēļa, arī Liepājas 8.vidusskolā šodien mācības notika savādāk. Radošā diena ļoti piesātināta bija sākumskolā – skolēni gan teātri spēlēja, gan šuja, gan līmēja, gan zīmēja, gan eksperimentēja. Daudz ko no izveidotā skolēni varēs dāvināt saviem vecākiem vai izmantot paši.  Un, protams, neaizmirsa arī savu dzimto Liepāju, kurai tuvojas 395.dzimšanas diena. Skolēni veidoja gan kolāžas, gan plakātus par Liepāju, gan zīmēja ievērojamus objektus Liepājā – veidoja Liepājas alfabētu. Arī devās Liepājas ģerboņa “medībās” pa skolu – noteica dažādu objektu nosaukumus, arī aizpildīja darbalapas un minēja krustvārdu mīklu par Liepājas ielām, ievērojamām vietā, objektiem. Paldies čaklajiem skolēniem un radošajām skolotājām! 

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure 

FacebookTwitter