Tehniskā celtne (29.03.2021)

Liepājas 8.vidusskolas 2 audzēkņi no 4.b klases Daniels Caune un Matīss Kurakins piedalījās Liepājas bērnu un jaunatnes centra rīkotajā konkursā ”Tehniskā celtne”. Konkursa uzdevums bija izgatavot augstceltni no zobu bakstāmajiem kociņiem un ūdenī samērcētiem zirņiem. Izgatavotais darbs bija jānofotografē, pievienojot mērlenti, lai redzētu, cik augsta celtne izdevusies.

Lai gan visaugstākā celtne mūsu zēniem nebija, toties rezultāts bija labs, un puiši paši gandarīti. Par paveikto darbu skolēni saņēma  diplomus no Liepājas BJC un jaunu uzdevumu- pagatavot kuģa modeli no dāvinātajiem kokmateriāliem. Lai viņiem arī turpmāk liels radīšanas prieks!

Informāciju sagatavoja, foto: direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Mickus 

Prezentācija: Dace Šteinberga

FacebookTwitter