Mārtiņdiena (10.11.2021)

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši dancīti veda,
Mārtiņu vakaru gaidīdami.
 
111Skaistu skaistie, raibu raibie, lepnu lepnie – arī pie Liepājas 8.vidusskolas skolēniem šonedēļ ciemojas Mārtiņdienas gaiļi. Atgādinot, ka svētku vakars pavisam tuvu. Paldies visiem radošajiem gaiļu autoriem par izdomu un  centību! Dāsnus, jaukus svētkus!

Ja Mārtiņdienā zosis pa ledu staigā, tad Ziemassvētkos pa dubļiem staigās.
Ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema būs silta un slapja.

 

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

FacebookTwitter