Pašpārvalžu mācības iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” (01.03.2023)

atsperiens

Liepājas 8.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes dalībnieces Keita Ābele, Diāna Lapsenberga un Laura Ruško kopā ar Skolēnu pašpārvaldes koordinatori Daci Mickus laikā no  21.02.-23.02. piedalījās 3 dienu apmācību programmā ,,Kontakts” Aizputē,  Mētras mājā.

Kopā ar citām skolām-  Liepājas 7.vidusskolu,  Liepājas Raiņa 6.vidusskolu,  Liepājas Katoļu pamatskolu,  Kalvenes pamatskolu un Kazdangas pamatskolu un  mācību vadītājām Ilzi un Kristīni pavadīja 3 dienas, lai mācītos par pilsonisko līdzdalību, iekļaušanu, kā arī rakstīt projektu ar mērķiem , uzdevumiem un aktivitātēm. Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja: direktores vietniece audzināšanas darbā D. Mickus

FacebookTwitter